Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail


                     


اخبار مهم
  • افزایش مراکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا در سطح استان
    جلسه مدیران شبکه ها و روسای مراکز بهداشت شهرستان ها با حضور دکتر محمد خزایی؛ معاون بهداشت دانشگاه و جمعی از مدیران این معاونت برگزار شد

  • مرکز تحقیقات علوم بهداشتی دانشگاه به عنوان مرکز معتمد سازمان بهداشت جهانی انتخاب شد
    مرکز تحقیقات علوم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان به عنوان مرکز معتمد سازمان بهداشت جهانی به منظور انجام پروژه ملی Water, Sanitation,Hygiene, and Wast management (WASH) در ایران انتخاب شد.

  • دکتر خزایی سرپرست معاونت بهداشت دانشگاه و رییس مرکز بهداشت استان شد
    دکتر محمد خزایی عضو هیات علمی دانشگاه طی ابلاغی از سوی رییس دانشگاه به عنوان سرپرست معاونت امور بهداشتی و رییس مرکز بهداشت استان منصوب شد.

آخرین خبرها
در جلسه مدیران شبکه ها با معاون بهداشت دانشگاه تاکید شد
افزایش مراکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا در سطح استان
جلسه مدیران شبکه ها و روسای مراکز بهداشت شهرستان ها با حضور دکتر محمد خزایی؛ معاون بهداشت دانشگاه و جمعی از مدیران این معاونت برگزار شد
 ١٢:٢٧ - 1400/04/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
به منظور انجام پروژه ملی (WASH)؛
مرکز تحقیقات علوم بهداشتی دانشگاه به عنوان مرکز معتمد سازمان بهداشت جهانی انتخاب شد
مرکز تحقیقات علوم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان به عنوان مرکز معتمد سازمان بهداشت جهانی به منظور انجام پروژه ملی Water, Sanitation,Hygiene, and Wast management (WASH) در ایران انتخاب شد.
 ١١:٤٤ - 1400/04/19 - نظرات : ٠متن کامل >>