پیام های بهداشتی

 

   دانلود : 33.pdf           حجم فایل 103 KB
   دانلود : گاه_نگار_دوم.pdf           حجم فایل 1674 KB
   دانلود : 32.pdf           حجم فایل 79 KB
   دانلود : 31.pdf           حجم فایل 145 KB
   دانلود : 30.pdf           حجم فایل 83 KB
   دانلود : -02-01-99_-گاه_نگار_کووید_19_(2).pdf           حجم فایل 1273 KB
   دانلود : 27.pdf           حجم فایل 198 KB
   دانلود : 29.pdf           حجم فایل 154 KB
   دانلود : 28.pdf           حجم فایل 577 KB
   دانلود : 26.pdf           حجم فایل 304 KB
   دانلود : 25.pdf           حجم فایل 344 KB
   دانلود : 24.pdf           حجم فایل 544 KB
   دانلود : 23.pdf           حجم فایل 205 KB
   دانلود : 22.pdf           حجم فایل 217 KB
   دانلود : 21.pdf           حجم فایل 248 KB
   دانلود : Full_page_photo.pdf           حجم فایل 95 KB
   دانلود : 20.pdf           حجم فایل 186 KB
   دانلود : 19.pdf           حجم فایل 189 KB
   دانلود : 18.pdf           حجم فایل 111 KB
   دانلود : 16.pdf           حجم فایل 216 KB
   دانلود : 17.pdf           حجم فایل 72 KB
   دانلود : 15.pdf           حجم فایل 174 KB
   دانلود : 14.pdf           حجم فایل 171 KB
   دانلود : 13.pdf           حجم فایل 102 KB
   دانلود : 12.pdf           حجم فایل 128 KB
   دانلود : 11.pdf           حجم فایل 199 KB
   دانلود : 10.pdf           حجم فایل 95 KB
   دانلود : 9.pdf           حجم فایل 103 KB
   دانلود : 8.pdf           حجم فایل 205 KB
   دانلود : 7.pdf           حجم فایل 93 KB
   دانلود : 6.pdf           حجم فایل 189 KB
   دانلود : 5.pdf           حجم فایل 212 KB
   دانلود : 4.pdf           حجم فایل 96 KB
   دانلود : 3.pdf           حجم فایل 192 KB
   دانلود : 2.pdf           حجم فایل 213 KB
   دانلود : 1.pdf           حجم فایل 131 KB

نظر شما در مورد فعالیت های حوزه معاونت بهداشت چیست؟

عالی
خوب
متوسط
ضعیف


طرح غربالگری شنوایی نوزادان
طرح غربالگری شنوایی نوزادان
طرح غربالگری شنوایی نوزادان برای نوزادان 3 تا 5 روزه در نزدیکترین محل سنجش محل سکونت
 ٠٨:٤٦ - 1397/07/26 - نظرات : ٠متن کامل >>