زبان EN AR
+
اندازه قلم
-
رنگ
دانشگاه علوم پزشکی همدان
زبان FA EN AR
دکتر جواد جوزی

مدرک تحصیلی: دکترا(پزشک عمومی) 

سوابق اجرایی:

۱- رئیس مرکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی کبودرآهنگ سال ۱۳۷۹

۲- کارشناس مسئول مبارزه با بیماری های کبودرآهنگ سال ۱۳۸۰

۳- کارشناس مسئول گسترش کبودرآهنگ سال ۱۳۸۲

۴-رئیس مرکز بهداشت کبودرآهنگ سال ۱۳۸۴

۵-مدیر شبکه بهداشت درمان فامنین سال ۱۳۸۹ 

۶- مدیر بیمارستان سینا همدان ۱۳۹۲

۷- مدیر بیمارستان فاطمیه همدان ۱۳۹۷

۸- مدیر بودجه دانشگاه علوم پزشکی همدان ۱۳۹۸

۹- معاون اجرایی معاونت بهداشت و مرکز بهداشت استان از سال ۱۴۰۰ تاکنون

آدرس معاونت بهداشتی همدان
نظرسنجی
آمار بازدید روزانه و کل
تعداد بازدیدکنندگان امروز 193
تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 107053
تعداد کاربران بر خط 0