زبان EN AR
+
اندازه قلم
-
رنگ
دانشگاه علوم پزشکی همدان
زبان FA EN AR

معرفی مسئول واحد

نام : زهرا

نام خانوادگی : اسکندری

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد آموزش سلامت و MPH مدیریت

مدت تجربه : ۳۲ سال

محل خدمت : مرکز بهداشت استان  گروه آموزش و ارتقا سلامت

ارائه توضیح کلی درباره حوزه فعالیت

o فراهم کردن امکانات و تجهیزات مورد نیاز و ضروری برای ارائه خدمات آموزش سلامت در سطوح مختلف

o جلب مشارکت شهروندان در ارتقا سلامت خود و بهبود کیفیت زندگی فردی وجمعی

o طراحی نظام آموزشی اثر بخش برمبنای نیاز سازمان و جامعه

o ایجاد انگیزه و تعهد کافی در همکاری بین بخشی

o سازماندهی و هدایت برنامه های مشترک در سازمان ها و ادرات

o توانمند سازی نیروی شاغل در نظام سلامت

o مدیریت و اجرای برنامه نیازسنجی سلامت و تعیین اولویت های پنج ساله برای ارائه خدمات آموزش سلامت در سطوح مختلف

o جلب حمایت شوراهای اسلامی شهر و روستا در تعیین نیازهای آموزش سلامت و طراحی اقدام

o استاندارد سازی فرایند های کاری و سیستم پایش و ارزشیابی برنامه ها آموزش مردمی و آموزش کارکنان

o تهیه و تدوین برنامه عملیاتی گروه

o نظارت بر برنامه عملیاتی واحدهای شهرستانی

o نظارت و پایش برنامه های آموزش و ارتقا سلامت ، طراحی چک لیست پایش و بررسی واحدهای ستادی و محیطی شهرستان های تابعه

o تشکیل و هدایت کمیته های آموزش و اطلاع رسانی و رسانه طبق دستورالعمل دفتر آموزش و ارتقا سلامت

o شرکت فعال در کمیته ها ی فنی طبق دستورالعمل کشوری ( آموزش و اطلاع رسانی ایدز ، بیمار یهای منتقله آب و غذا ،...)

o سازماندهی اطلاعات ،بررسی و تجزیه وتحلیل آمار و تهیه شاخص ها و ارسال به سطوح بالاتر

o مشارکت با مدیران مافوق در ارتباط با استقرار نظام برنامهریزی

o پایش مستمر اهداف واحد و کارمندان تحت سرپرستی

o تهیه وتنظیم به موقع اهداف شغلی و برنامه‌های توسعه

سوابق شغلی:

o مدیره مرکز آموزش بهورزی بهار

o کارشناس کودکان مرکز بهداشت شهرستان همدان

o کارشناس مسئول واحد بهداشت خانواده شهرستان همدان

o کارشناس بازبینی و بازنگری تقسیمات شهری شهرستان همدان

o مربی کارآموزی دانشجویان پزشکی

o فوکال پوینت کشوری سلامت مدارس در استقرار زیج سلامت

o دبیر کمیته التور استان

o ناظر بخش بهداشت در برنامه بیمه روستایی شهرستان همدان

o دبیرکمیته آموزش و ارتباطات معاونت بهداشتی

o ناظر استانی سرشماری شهرهای زیر ۵۰۰۰۰ نفر در توسعه برنامه پزشک خانواده

o ناظر اجرای طرح بسیج مشاوره سلامت مادران در شهرستان همدان

o سر ناظر طرح ریشه کنی اطفال در شهرستان همدان به مدت ۵ سال

o دبیر کمیته فنی برنامه کشوری حذف سرخک وسرخجه مادرزادی استان همدان

o هماهنگ کننده و ناظر استانی طرح کشوری نظام مراقبت رفتارهای مرتبط با سلامت و عوامل خطرزای بیماریهای غیرواگیر در دانش آموزان

o ناظر استانی سرشماری شهرستان کبودراهنگ در برنامه تحول سلامت

o عضو شورای HSR دانشگاه علوم پزشکی همدان به مدت ۱۴ سال

o دبیر کمیته HSRمعاونت بهداشتی به مدت ۱۴ سال

o مسئول کمیته آموزش و اطلاع رسانی بسیج ملی کنترل فشارخون استان

o کارشناس مسئول واحد بهداشت جوانان و مدارس معاونت بهداشتی

o رئیس گروه آموزش و ارتقا سلامت معاونت بهداشتی از سال ۱۳۸۹ تاکنون

 

ردیف

مقام صادره کننده تشویق

تعداد

۱

وزیر بهداشت

۲

۲

معاون بهداشت وزارت

۲

۳

مدیرکل دفاتر وزارت

سلامت خانواده و جمعیت

۴

۴

آموزش و ارتقا سلامت

۸

۵

سلامت محیط و کار

۱

 

مدیریت بیماریهای غیرواگیر

۱

   

مدیریت بیماریهای واگیر

۳

۶

ریاست سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور

۱

۷

استاندار

۲

۸

ریاست دانشگاه

۸

۹

معاون بهداشتی

۵۶

۱۰

معاون توسعه

۳

۱۱

معاون درمان

۱

۱۲

معاون اجتماعی

۳

۱۳

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی

۱

۱۴

معاون پژوهشی

۲

۱۵

مدیر پزشکی اجتماعی

۲

۱۶

مشاور امور بانوان دانشگاه

۲

۱۷

فرمانده سپاه انصار الحسین(ع)

۱

۱۸

فرمانده بسیج استان

۲

۱۹

فرماندار همدان

۱

۲۰

مدیر کل آموزش و پرورش استان

۱۷

۲۱

مدیر نهضت سواد آموزی استان

۱

۲۲

مدیرعامل جمعیت هلال احمر

۱

۲۳

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان

۱

۲۴

مدیرکل بهزیستی استان

۱

۲۵

مدیرکل منایع طبیعی استان

۱

۲۶

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان

۱

۲۷

رئیس مرکز بهداشت شهرستان

۱۷

۲۸

مدیر بیمارستان خصوصی

۱

عضویت در کمیته ها:

o ستاد اجرایی دهه بسیج آموزش بهداشت همگانی

o کمیته استانی راهبردی داوطلبان سلامت

o کمیته فرعی تدوین و تنظیم نقشه جامع سلامت استان

o کمیته استانی مدارس مروج

o کمیته اجرایی کنگره ملی زایمان ایمن  سزارین یا زایمان طبیعی

o کمیته فرعی ارزیابی عملکرد و کمیته تحول اداری معاونت بهداشتی

o کمیته پایش و ارزشیابی معاونت بهداشتی

o کمیته اجرای طرح پژوهشی " بررسی علل ناکافی مراقبت های دوران بارداری ، زایمان ایمن " به روش FGD

o کمیته اجرایی بزرگداشت هفته سلامت در استان همدان به مدت ۷ سال

o کمیته بهداشت ، تغذیه وایمنی مدارس استان

o کمیته راهبری استانی سیستم مدیریت سلامت در مدارس

o کمیته اجرایی همایش کشوری دیابت و کم کاری مادرزادی تیروئید

o کمیته فنی برنامه کشوری حذف سرخک وسرخجه مادرزادی استان همدان

o ستاد استانی اجرای طرح سنجش کودکان بدو ورود به دبستان به مدت ۱۰ سال

o کمیته بهداشت کارگروه بهداشت و درمان در حوادث غیر مترقبه

o کمیته پدافند غیر عامل معاونت بهداشتی

o عضو کمیته پویش ملی ازدواج مناسب ، سالم و پایدار

o کمیته دانشگاهی پیشگیری و کنترل بیماری های ژنتیکی

o کارگروه پیشگیری از آسیب های اجتماعی و اعتیاد

o همکار برنامه جامع سلامت استان

o کمیته کاهش مرگ ۷۰-۳۰ سال

o شورای پیام رسان استان

o پایش و ارزشیابی کنترل پیشگیری از ایدز استان

o کمیته کشوری پایش برنامه اجرایی خود مراقبتی در ۴ استان ( ایلام، کرمانشاه، کردستان، همدان) و اسدآباد

o کمیته نیاز سنجی سلامت دفتر آموزش و ارتقا سلامت وزارت متبوع

o نماینده معاونت بهداشتی در حوزه مشارکت های مردمی

o کمیته دانشگاهی هر خانه یک پایگاه سلامت

o کارگروه آموزش پاسخگو و عدالت محور دانشگاه

o مدیر بخش رضایت اگاهانه و آموزش عوارض کارآزمایی بالینی واکسن سوبرانای ۲

o focal person دانشگاهی " هر خانه یک پایگاه سلامت "

مجری و همکار در پژوهش های سلامت محور:

o همکار طرح تحقیقاتی دانش آموزی " بررسی میزان آگاهی دانش آموران هنرستان های دخترانه از خون و بیماری های منتقله در شهر همدان "

o مقاله پذیرفته شده و چاپ شده در J Res Health Sci, Vol.۹, No. ۱, ۲۰۰۹ با عنوان "The prevalance of pediculosis capitis in primary school students in Bahar, Hamedan Province, Iran. "

o مجری اول طرح تحقیقاتی " ارتقا سطح آگاهی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی در مورد بهداشت دوران بلوغ"

o مجری اول طرح تحقیقاتی "ارتقا سطح سلامت دانش آموزان دختر دبیرستانی از طریق آموزش تغذیه وآهن یاری "

o همکار طرح پژوهشی " بررسی علل ناکافی مراقبت های دوران بارداری ، زایمان ایمن " به روشFGD

o بررسی سیمای اپیدمیولوژیک تب مالت در شهرستان رزن

o بررس سیمای اپیدمیولوژیک هپاتیت ب در استان

o " تعیین سهم مشارکت سایر سازمان ها و ادارات استان همدان در اجرای طرح واکسیناسیون سرخک- سرخجه در سال ۱۳۸۲"

o بررسی کیفیت زندگی و عوامل موثر برآن سالمندان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی استان همدان

o بررسی آگاهی مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی استان در خصوص بیماری تب مالت

o بررسی میزان بروز حوادث در مدارس ابتدایی مروج سلامت و مدارس ابتدایی غیرمروج استان همدان در سال تحصیلی ۹۶-۹۵و ارائه راهکارهای کنترلی جهت کاهش حوادث

o بررسی میزان آگاهی، نگرش و دانش پزشکان خانواده مراکز بهداشتی درمانی استان همدان در خصوص فناوری پزشکی از راه دور در سال ۱۳۹۵

o بررسی دوز موثر سالانه ناشی از تابش های زمینه ای طبیعی در فضای بسته مدارس دولتی شهر همدان در سال تحصیلی ۹۵-۹۴

o نیازسنجی سلامت در مراکز شهری و روستایی شهرستان همدان با استفاده از مدل پروسید ۱۳۹۷

o تبیین نقش گروههای خودیار در مدیریت بیماری های مزمن ( مطالعه کیفی)

o بررسی رابطه هوش سازمانی و خودکارآمدی و تاثیر آن بررفتار شهروندی سازمانی ماماهای شاغل در بخش بهداشت سال ۱۳۹۷

o بررسی ارتباط بین سبک زندگی با وقوع سقوط در سالمندان بازنشسته شهر همدان ۱۳۹۸

o بررسی الگوی اطلاع یابی و جستجوی مراقبت در پاسخ به کووید-۱۹ در استان همدان ۱۳۹۹

شرکت و همکاری در پژوهش و پیمایش های کشوری

o بررسی دستاوردهای بسیج سلامت کودکان در سال ۱۳۷۰

o بررسی آگاهی و عملکرد زنان ۴۹-۱۰ ساله در مورد روش های پیشگیری از بارداری و مصرف نمک ید دار

o بررسی آگاهی و عملکرد زنان در مورد بیماری اسهال ، آب اشامیدنی و... قبل از شروع برنامه مشارکت مردمی

o بررسی شیوع گواتر در دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی

o طرح بررسی علل مرگ و میر زنان ۴۹- ۱۰ ساله شهرستان همدان ( فوت شده از ۸/۷۴ لغایت ۸/۷۵ )

o طرح بررسی تولدهای ناخواسته و رخ داده در سال ۱۳۷۴ در شهرستان همدان

o بررسی بهداشت جسمی نوجوانان

o بررسی آگاهی و عملکرد مادران در خصوص تغذیه کودکان زیر ۶ سال

o پژوهشی در بهداشت نوجوانان

o طرح پژوهشی سلامت روان زنان

o سواد سلامت بزرگسالان

o نظرسنجی مراکز خودرویی واکسیناسیون کرونا

تهیه و چاپ ۷ کتابچه و ۴ بسته آموزشی تحت عنوان :

o کتابچه " آشنایی با برخی بیماریهای مشترک بین انسان و دام "

o کتابچه "آشنایی با بیماری سل "

o کتابچه " بیماری هپاتیت ب"

o کتابچه " ارگونومی و حمل بار"

o کتابچه " سلامت بانوان میانسال ایرانی "

o " ده جلد کتاب "ورزش و بیماری های غیر واگیر"

o کتابجه " سلامت زنان از کودکی تا میانسالی"

تدوین بسته آموزشی :

o فعالیت های اجرایی واحدهای محیطی در ارائه خدمات بهداشت مدارس

o اصول معاینات بهداشتی دانش آموزان ویژه کارکنان بهداشتی

o نگاهی تکمیلی به پرونده بهداشتی مدارس

o ارتقاء سطح سلامت دانش آموزان از طریق بهسازی بوفه های مدارس و آموزش تغذیه

آدرس معاونت بهداشتی همدان
نظرسنجی
آمار بازدید روزانه و کل
تعداد بازدیدکنندگان امروز 156
تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 107016
تعداد کاربران بر خط 0