زبان EN AR
+
اندازه قلم
-
رنگ
دانشگاه علوم پزشکی همدان
زبان FA EN AR

 

 

معرفی مسئول واحد

 

نام ونام خانوادگی : آرزو کاوه ئی

 

تاریخ تولد : ۱۳۴۷

 

مدت خدمت : ۲۴ سال

 

سوابق آموزشی :

 

کارشناسی علوم تغذیه در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  (۷۳-۶۹)

 

شرکت در دوره Information management in food and nutrition security در دانشگاه واخنینگن هلند   (۲۰۰۴-۱۳۸۳)

 

شرکت در دوره Training of Trainers on Nutrition and Mothers in Disasters در تهران (۲۰۰۵- ۱۳۸۴) برگزار شده توسط unicef و adpc

 

شرکت در دوره یکماهه فلوشیپ مدیریت شبکه ها در دانشکده بهداشت همدان  ) ۱۳۹۴)

 

سوابق اجرائی :

 

- کارشناس تغذیه شهرستان همدان (۶ ماه )

 

- کارشناس تغذیه معاونت بهداشتی (۳ سال )

 

- کارشناس مسئول تغذیه معاونت بهداشتی  (۹۵-۷۳)

 

- رئیس گروه بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشتی از سال ۹۵ تاکنون

 

- مسئول دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذائی استان  ) ۹۶-۹۰ (

 

- همکاری در تدوین سند ملی امنیت غذا و تغذیه

 

- همکار ی در تدوین برنامه جامع سلامت استان

 

- همکاری در تدوین و اجرای سند استانی غیر واگیر استان

 

- همکاری با صدا و سیمای مرکز استان جهت تهیه و اجرای برنامه های تغذیه به عنوان کارشناس ( ۲۳ سال )

 

- همکاری با بنیاد علوی ، کمیته امداد امام خمینی و بنیاد کرامت در خصوص برنامه های حمایتی تغذیه

 

- عضو شورای HSR معاونت بهداشتی

 

- فوکال پوینت کشوری برنامه های مکمل یاری دانش آموزان

 

- دبیر کمیته استانی IDD به مدت ۲۲ سال

 

- دبیر کمیته استانی غنی سازی آرد استان

 

- مسئول راه اندازی غنی سازی آرد در استان در سال ۱۳۸۶

 

- عضو هیئت تحریریه نشریه معاونت بهداشتی

 

- کارشناس شیر مادر معاونت بهداشتی به مدت سه سال

 

- مسئول ارزیابی چگونگی اجرای مصوبات شورای عالی سلامت استان در ادارات

 

- مدیر فنی و اجرائی پایش شیوع گوآتر در استان طی ۵ دوره

 

- مدیر فنی و اجرائی بررسی شاخص های آنتروپومتریک در کودکان زیر ۶ سال طی سه دوره

 

- مدیر فنی و اجرائی بررسی ملی وضعیت ریز مغذی ها طی دو دوره

 

- مدیر فنی و اجرائی بررسی الگوی مصرف مواد غذائی در خانوار های استان طی دو دوره

 

- مدیر فنی و اجرائی بررسی آگاهی و عملکرد جامعه در خصوص تغذیه طی دو دوره

 

- هسته آموزشی کلاس های آمادگی زایمان

 

- هسته آموزشی خدمات نوین سلامت در میانسالان و سالمندان

 

عضویت در کمیته ها:

 

- عضو کمیته استانی کاهش مرگ و میر ۷۰-۳۰ سال

 

- عضو کمیته دانشگاهی قلب و عروق

 

- عضو کمیته دانشگاهی سلامت میانسالان

 

- عضو کمیته دانشگاهی سلامت سالمندان

 

- عضو کمیته آموزش و اطلاع رسانی بسیج ملی کنترل فشار خون بالا

 

- عضو کمیته پدافند غیر عامل استان

 

- عضو شورای پیام گزاران سلامت استان

 

- عضو کمیته تدوین و تنظیم نقشه جامع سلامت استان

 

- عضو کمیته استانی مدارس مروج سلامت

 

- عضو ستاد اجرائی ادغام بیماری های غیر واگیر

 

- عضو کمیته تحول اداری معاونت بهداشتی

 

- عضو کمیته پایش و ارزشیابی برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در مناطق شهری استان

 

- عضو کمیته آموزش و رسانه معاونت بهداشتی

 

- عضو کمیته ارزیابی عملکرد پرسنل معاونت بهداشتی

 

- عضو کمیته پایش و ارزشیابی معاونت بهداشتی

 

- عضو کمیته بهداشت ، تغذیه وایمنی مدارس استان

 

- عضو کمیته راهبردی داوطلبان سلامت

 

- عضو کمیته استانی کاهش فقر غذائی خانواده های کم در آمد

 

- عضو کمیته آموزش جامعه نگر مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه

 

- عضو کمیته پایش غنی سازی آرد استان

 

- عضو تیم برنامه ریزی استراتژیک معاونت بهداشتی

 

- عضو کمیته استانی ترویج تغذیه با شیر مادر

 

- عضو کیته استانی شیر مدرسه

 

سوابق پژوهشی

 

- مقاله پذیرفته شده بررسی اپیدمیولوژیک گوآتر در استان همدان بصورت سخنرانی در سمینار کشوری تغذیه و بیماری های ناشی از سوء تغذیه در دانشگاه لرستان ( ۱۳۷۵)

 

- مقاله پذیرفته شده بررسی سوء تغذیه اطفال ۵-۱ سال با اندازه گیری دور بازو در شهرستان همدان بصورت سخنرانی در سمینار کشوری تغذیه و بیماری های ناشی از سوء تغذیه در دانشگاه لرستان (۱۳۷۵)

 

- مقاله پذیرفته شده Study of vitamin D status in patients suffering from diabetic for ulcer"

 

- cured in Medical Centers of Hamadan" بصورت پوستر در International Conferences on Medical and Sciences " " در کشور سوئیس (۱۳۹۸)

 

- مقاله " بررسی وضعیت تغذیه در مادران باردار شهرستان همدان " پذیرفته شده بصورت پوستر در دوازدهمین کنگره ملی تغذیه در اصفهان(۱۳۹۱)

 

- مجری طرح تحقیقاتی بررسی آگاهی ، نگرش و عملکرد خانوار ها و کارکنان بهداشتی در خصوص تغذیه و الگوهای غذائی در استان همدان (۱۳۸۶)

 

- مجری طرح تحقیقاتی " بهبود وضعیت تغذیه کودکان مهد های کودک از طریق آموزش مربیان شهرستان همدان (۱۳۸۴) "

 

- مجری طرح تحقیقاتی افزایش سواد تغذیه ای مادران روستاهای اسدآباد با استفاده از یاران چند پیشه بصورت عملی و تئوری (۱۳۸۴)"

 

- مجری دوم طرح تحقیقاتی "ارتقا سطح سلامت دانش آموزان دختر دبیرستانی از طریق آموزش تغذیه وآهن یاری "

 

- همکار طرح تحقیقاتی بررسی اثر بخشی برنامه کشوری حمایت تغذیه ای مادران باردار و شیرده نیازمند در شهرستان همدان (۱۳۹۶)

 

- همکار طرح تحقیقاتی بررسی وضعیت تغذیه مادران باردار در شهرستان همدان (۱۳۸۹)

 

- همکار طرح تحقیقاتی بررسی اثرات محلول سولفات روی در کاهش بروز اسهال و پنومونی و افزایش قد و وزن در کودکان ۶ تا ۳۶ ماهه منطقه خضر همدان (۱۳۸۵)

 

- همکار طرح پژوهشی " بررسی علل ناکافی مراقبت های دوران بارداری ، زایمان ایمن " به روشFGD (۱۳۸۰)

 

- همکاری در پروژه تعیین اولویت های محلی پژوهش در امر سلامت (۱۳۸۱)

 

- همکاری در طرح نظام پایش و ارزشیابی بهداشت باروری (۱۳۸۴)

 

شرکت و همکاری در پژوهش و پیمایش های کشوری

 

 

- بررسی الگوی مصرف مواد غذائی و وضعیت تغذیه ای خانوار و فرد در کشور ۱۳۹۸ و ۱۳۸۰

 

- تعیین وضعیت تن سنجی ، شاخص های تغذیه ای و رشد و تکامل و برخی نشانگرهای ارزشیابی خدمات نظام بهداشتی در کودکان زیر ۵ سال کشور در سه نوبت (۱۳۹۶، ۱۳۸۶، ۱۳۷۷)

 

- بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد خانوار های شهری و روستائی و کارکنان بهداشتی رده های مختلف در خصوص تغذیه در دو نوبت (سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۰)

 

- بررسی شاخص های چندگانه سلامت و جمعیت در جمهوری اسلامی ایران در دو نوبت (۱۳۹۴ و ۱۳۷۹)

 

- مطالعه سلامت بهورزان (۱۳۹۶)

 

- بررسی ملی وضعیت ریز مغذی ها در گروه های سنی مختلف (۱۳۸۰ و ۱۳۹۱ )

 

- بررسی شیوع کم وزنی در نوزادان (۱۳۸۲)

 

 

تالیف و ترجمه

 

کتاب و کتابچه

 

۱- کتاب خوراک های بومی استان همدان

 

۲- کتاب نان های سنتی استان همدان

 

۳- کتابچه " نقش تغذیه و رژیم غذائی در پیشگیری از سرطان "

 

۴- مجموعه کتابچه های " تغذیه و سلامت خانواده " ( ۵ جلد )

 

۵- همکاری با دفتر سلامت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت و ترجمه فصولی از کتاب " تغذیه شیرخواران در بحران " (۱۳۸۴)

 

مواد کمک آموزشی :

 

- طراحی ، چاپ و توزیع مارپله تغذیه برای اولین بار در کشور جهت آموزش کودکان (۱۳۸۸)

 

- طراحی و چاپ استیکر های تغذیه ای جهت آموزش کودکان مقطع دبستان (۱۳۸۹)

 

- طراحی و اجرای تور سلامت (۱۳۸۹)

 

- همکاری در تهیه و ساخت مجموعه فیلم های ۹۰ ثانیه ای در خصوص سلامت (۱۳۹۰)

 

- تهیه انیمیشن نمک ید دار (۱۳۸۷)

 

- پمفلت نقش تغذیه و رژیم غذائی در پیشگیری و ابتلا به پر فشاری خون جهت بسیج ملی فشار خون (۱۳۹۸)

 

- تهیه بسته خدمتی مراکز مشاوره تغذیه (۱۳۸۵)

 

- تهیه بسته خدمتی ارتقاء سطح سلامت دانش آموزان از طریق بهسازی بوفه های مدارس و آموزش تغذیه(۱۳۸۶)

 

تدریس های انجام شده در سایر سازمان ها و ادارات :

 

- تدریس مبحث تغذیه در بیماران مبتلا به HIV/AIDS در کارگاه ایدز ویژه کارشناسان مبارزه با بیماری ها

 

- برگزاری و تدریس در دوره دو هفته ای نقش فرآورده های دامی در بهبود الگوی تغذیه ویژه مدیران سازمان جهاد کشاورزی (۱۳۸۳)

 

- تدریس در کارگاه تغذیه سالم ویژه دانشجو معلمان مرکز تربیت معلم (۱۳۸۶)

 

- تدریس در کارگاه اصول تغذیه و بهداشت ویژه مدیران جهاد کشاورزی (۱۳۸۶)

 

- تدریس در دوره های آموزش ضمن خدمت معلمین آموزش پرورش طی سال های ۹۱- ۸۶-۸۷-۷۷-۷۶

 

- تدریس در دوره های آموزشی تغذیه ویژه مدیران و مربیان مهد های کودک استان(۱۳۸۳)

 

- تدریس در کارگاه های آموزشی ترویج تغذیه با شیر مادر در سال های مختلف

 

- همکاری در آموزش دانشجویان دانشکده بهداشت همدان (۱۳۸۵)

 

- تدریس در حوزه علمیه خواهران

 

- تدریس مبحث تغذیه جهت کارکنان فرودگاه همدان (۱۳۹۷)

 

- تدریس بحث تغذیه سالم جهت بانوان شرکت آب و فاضلاب استان (۱۳۹۶)

 

- سخنرانی در همایش تغذیه و ورزش در جمعیت هلال احمر (۱۳۸۵)

 

- مدرس مبحث تغذیه گروه های سنی در کارگاه های کودکان ، نوجوانان ، جوانان ، مادران باردار ، میانسالان و سالمندان در سال های مختلف

 

موفقیت ها و عناوین کسب شده :

 

- کسب عنوان فعال عرصه سلامت استانی در سال ۱۳۸۴

 

- کسب عنوان فعال عرصه سلامت استانی در سال ۱۳۸۸

 

- کسب عنوان فعال عرصه سلامت استانی در سال ۱۳۹۷

 

- کسب عنوان کارشناس برگزیده رادیو در سال ۱۳۹۶

 

- پذیرش پیشنهاد " مشاوره روانشناسی جهت مادران دچار مرده زائی در بیمارستان های زنان " در کمیته پیشنهادات دانشگاه (۱۳۸۶)

 

- کسب عنوان کارشناس نمونه کشوری شیر مادر (۱۳۷۸)

آدرس معاونت بهداشتی همدان
نظرسنجی
آمار بازدید روزانه و کل
تعداد بازدیدکنندگان امروز 176
تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 107036
تعداد کاربران بر خط 0