زبان EN AR
+
اندازه قلم
-
رنگ
دانشگاه علوم پزشکی همدان
زبان FA EN AR

معرفی مسئول واحد

سوابق آموزشی:

 

دانش آموخته مقطع دکتری حرفه ای رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان

 

دانش آموخته مدیریت خدمات بهداشتی (MPH ) مدیریت اصلاح ساختار دانشگاه علوم پزشکی همدان

 

سوابق اجرایی:

 

پزشک مرکز بهداشتی درمانی (شهرستان اسد آباد) ۱۳۷۸ -۱۳۷۷

 

پزشک مسئول بیماریهای ستاد شهرستان (شهرستان ملایر) پزشک عمومی آزمایشی و قطعی۱۳۸۰-۱۳۷۹

 

پزشک ستاد بیماریهای استان (سل و ایدز) ۱۳۸۴-۱۳۸۱

 

کارشناس مسئول بیماریهای غیر واگیر استان ۱۳۹۵-۱۳۸۴

 

رییس گروه بیماریهای غیر واگیر معاونت بهداشتی دانشگاه از ۹۶

 

عضو کمیته های مختلف مرتبط با بیماریهای غیر واگیر (پیشگیری و کنترل سرطان،ژنتیک،دیابت و.....)

 

عضو مرکز تحقیقات مدل سازی بیماریهای غیر واگیر

 

عضوکمیته دانشگاهی بیماریهای غیر واگیر

 

عضو کانون سرطان مجمع خیرین سلامت

 

مدیریت و شرکت درطرحهای غربالگری، واکسیناسیون و ارزیابی سلامت کشوری (نظام مراقبت بیماریها،غربالگریهای دیابت و فشار خون و ....)

 

مدیریت تدوین سند استانی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیر واگیر در استان

 

مدیریت ادغام بیماریهای غیر واگیر در سیستم شبکه

 

سوابق پژوهشی:

 

ارزیابی تناسب انتروپومتریک دانش آموزان با ابعاد و وزن کیف وکوله پشتی در دانش آموزان ۱۵-۷ ساله مدارس شهرستان همدان

 

بررسی بروز ۶ ساله انواع سرطان¬ها در استان همدان از سال ۱۳۸۷ تا سال ۱۳۹۲

 

بررسی پیامدهایدیابت در دوران بارداری بر روی مادر و نوزاد: کوهورت گذشته نگر

 

بررسی راستی آزمایی اجرای برنامه ملی غربالگری دیابت و فشارخون بالا در جمعیت بالای ۳۰ سال استان همدان در سال ۱۳۹۲ -۱۳۹۳

 

بررسی رابطه مهارت ارتباطی مدیران با کیفیت زندگی کاری و انگیزش شغلی کارکنان ستادی مراکز بهداشت شهرستانهای استان همدان

 

• بررسی اپیدمیولوژیک سوانح و حوادث در سالمندان استان همدان طی سالهای ۸۸-۹۵

آدرس معاونت بهداشتی همدان
نظرسنجی
آمار بازدید روزانه و کل
تعداد بازدیدکنندگان امروز 153
تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 107013
تعداد کاربران بر خط 0