زبان EN AR
+
اندازه قلم
-
رنگ
دانشگاه علوم پزشکی همدان
زبان FA EN AR

معرفی مسئول واحد

نام: حسن

نام خانوادگی: احمدی

 

عنوان پست مورد تصدی: رئیس گروه سلامت کار

 

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای وMPH مهندسی بهداشت حرفه ای

 

سابقه خدمتی: 30 سال

 

محل خدمت: معاونت بهداشتی - مرکز بهداشت استان

 

تجارب موفق

 

کارشناس بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان مریوان(مشمول طرح نیروی انسانی) ازسال ۱۳۷۲ (سه ماه)

 

کارشناس بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان همدان(مشمول طرح نیروی انسانی) سال ۱۳۷۲ (شش ماه)

 

کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای استان همدان از سال ۲۶/۴/۷۳ تا کنون

 

عضو شورای هماهنگی خدمات بهداشتی به بیمه شدگان استان از سال ۱۳۷۲

 

ناظر عملیات اجرایی ریشه کنی فلج اطفال ۷۳

 

تدریس در آموزشگاه بهداشت اصناف ۸۴

 

عضو کمیته اجرایی همایش گرامیداشت ۱۱ اسفند (روز بهداشت محیط و حرفه ای )

 

ناظر مدیریت دفع ایمن پسماند ها در برنامه کشوری حذف سرخک و سرخجه مادر زادی شهرستان ملایر ۸۲

 

عضو کمیته اجرایی کارگاه آموزشی برنامه ریزی عملیاتی ۸۲

 

دبیر کمیته صدور مجوز شرکت ها و موسسات سلامت کار استان ۸۲

 

عضو کمیته علمی و اجرایی کشوری طرح عملیاتی مقابله با صدا ۷۹

 

عضو کمیته اجرایی و پذیرش و بررسی پیشنهادات کار کنان معاونت بهداشت ۸۴

 

عضو کمیته آموزش استان ۸۳

 

ناظر عملیات اجرایی ریشه کنی فلج اطفال

 

عضو کمیته راهبری استانی طرح استقرار سیستم مدیریت سلامت در مدارس و رتبه بندی و اعطای ستاره به مدارس۸۸

 

عضو هیات انتصاب واستخدام بازرسان بهداشت حرفه ای دانشگاه ۱۳۸۸

 

عضو کمیته صدور مجوز معاینات سلامت شغلی۸۹

 

عضو کمیته فرعی تدوین و تنظیم نقشه جامع سلامت حوزه بهداشت ۸۹

 

عضو ستاد فوریت های سلامت محیط و کار

 

کارمند نمونه دانشگاه علوم پزشکی همدان به مناسبت هفته دولت

 

عضو کمیته علمی برنامه های طب کار ۱۳۹۲

 

عضو و دبیر کمیته صدور مجوز شرکت های ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای۹۲

 

تدریس در دانشگاه فرهنگیان منطقه ۱۰-پردیس شهید باهنر همدان ۹۴

 

عضو کمیته اجرایی نخستین همایش دو سالانه ارگونومی ایران۹۳

 

عضو و دبیر کمیته صدور مجوز شرکت های ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای۹۵

 

عضو کمیته تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی همدان

 

عضو کمیته علمی آموزش بهداشت

 

عضو کمیته تهیه بلوک آموزش بهورزان

 

عضو کمیته علمی آموزش بهداشت حرفه ای بهورزان

 

عضو کمیته بدوی بررسی مشاغل سخت وزیان آور استان از سال ۱۳۷۲ تاحال

 

عضو شورای هماهنگی خدمات بهداشتی به بیمه شدگان استان از سال ۱۳۷۲

 

عضو کمیته آموزش معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان از تاریخ ۲۳/۷/۱۳۸۸

 

عضو شورای نظارت وارزشیابی عملکرد بهداشت حرفه ای دانشگاههای علوم پزشکی کشور از سال ۱۳۸۹

 

عضو کمیته برنامه ریزی استراتزیک۸۱

 

عضو کمیته برنامه ریزی معاونت بهداشتی ۸۱

 

عضو کمیته اجرایی چهارمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای ایران ۸۳

 

عضو کمیته بررسی و اندازه گیری باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی۸۴

 

عضو کمیته اجرایی همایش گرامیداشت ۱۱ اسفند (روز بهداشت محیط و حرفه ای )

 

عضو کمیته اجرایی کارگاه آموزشی برنامه ریزی عملیاتی ۸۲

 

دبیر کمیته صدور مجوز شرکت ها و موسسات سلامت کار استان ۸۲

 

عضو کمیته علمی و اجرایی کشوری طرح عملیاتی مقابله با صدا ۷۹

 

عضو کمیته اجرایی و پذیرش و بررسی پیشنهادات کار کنان معاونت بهداشت ۸۴

 

عضو کمیته آموزش استان ۸۳

 

ناظر عملیات اجرایی ریشه کنی فلج اطفال

 

عضو کمیته راهبری استانی طرح استقرار سیستم مدیریت سلامت در مدارس و رتبه بندی و اعطای ستاره به مدارس۸۸

 

عضو هیات انتصاب واستخدام بازرسان بهداشت حرفه ای دانشگاه ۱۳۸۸

 

عضو کمیته صدور مجوز معاینات سلامت شغلی۸۹

 

عضو کمیته فرعی تدوین و تنظیم نقشه جامع سلامت حوزه بهداشت ۸۹

 

عضو ستاد فوریت های سلامت محیط و کار

 

کارمند نمونه دانشگاه علوم پزشکی همدان به مناسبت هفته دولت

 

عضو کمیته علمی برنامه های طب کار ۱۳۹۲

 

عضو و دبیر کمیته صدور مجوز شرکت های ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای۹۲

 

تدریس در دانشگاه فرهنگیان منطقه ۱۰-پردیس شهید باهنر همدان ۹۴

 

عضو کمیته اجرایی نخستین همایش دو سالانه ارگونومی ایران۹۳

 

• عضو و دبیر کمیته صدور مجوز شرکت های ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای۹۵

آدرس معاونت بهداشتی همدان
نظرسنجی
آمار بازدید روزانه و کل
تعداد بازدیدکنندگان امروز 167
تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 107027
تعداد کاربران بر خط 0