زبان EN AR
+
اندازه قلم
-
رنگ
دانشگاه علوم پزشکی همدان
زبان FA EN AR

کنترل کیفی:

Quality Assessment تضمین کیفیت :

تضمین کیفیت QAسیستمی کامل و مشتمل بر  تهیه و اجرای مداوم راهکار ها و اهداف ویژه به منظور دستیابی به سطح بالای اطمینان به نتایج آزمایشگاهای بیماران و کاهش هر چه بیشتر خطاها در تمامی مراحل انجام آزمایش میباشد .

تضمین کیفیت QAبرنامه ای است که توسط سازمان استاندارد های آزمایشگاه(Federal Laboratory Standards) و سازمان استاندارد  CLIA’ 88 Final rulesطراحی و پیشنهاد شده است .امروزه اصطلاح  Quality Assessment به جای  Quality control به کار میرود زیرا اصطلاح QA تاکید بیشتری بر ارزیابی و کنترل همه جانبه نتایج بیماران دارد .

Quality Control کنترل کیفی:

روندی است که با آن خطاهای آنالیتیکال آزمایشها شناسایی میشود و کیفیت نتایج را  تضمین مینماید.

آدرس معاونت بهداشتی همدان
نظرسنجی
آمار بازدید روزانه و کل
تعداد بازدیدکنندگان امروز 143
تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 107003
تعداد کاربران بر خط 0